بایگانی برچسب فضایل اخلاقی
پیامبر(ص) و اخلاق اجتماعی
15:47 - 18 مهر 1402

پیامبر(ص) و اخلاق اجتماعی

فضایل اخلاقی به عنوان مقوله‌ای انسان‌ساز که آدمی را از دیگر موجودات متمایز می‌سازد و روشنی‌بخش قلب او می‌شود، همواره مورد‌ توجه ادیان آسمانی بوده است.