بایگانی برچسب قبرستان تاریخی
تخت‌فولاد فقط یک قبرستان نیست!
13:38 - 2 دی 1402
گفت‌وگویی با محوریت ظرفیت‌های گردشگری تخصصی در سرزمین تخت‌فولاد

تخت‌فولاد فقط یک قبرستان نیست!

از زمانی که دیگر از تخت‌فولاد برای تدفین استفاده نمی‌شود، توجه به ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری و علمی‌پژوهشی آن بیشتر از قبل نمایان شده است. تورهای گردشگری‌ای که به‌صورت هفتگی در این مجموعه برگزار می‌شود، نمونه‌ای از توجه به این ظرفیت است. برای بررسی بهتر زوایای درونی گردشگری تخصصی در تخت‌فولاد و البته به‌دوراز فضای سیاست‌گذاری در این حوزه، بر آن شدم که با سه تن از بهترین راهنماها و رهبران این گروه‌های گردشگری گفت‌وگو کنم.

در امتداد زندگی
10:18 - 8 مهر 1402
بایسته‌های حضور در تخت فولاد:

در امتداد زندگی

در روزگاری که شهرهای ما دیگر جایی برای اموات و درگذشتگان ندارند و گویی نشانی از مرگ و معاد در آن‌ها دیده نمی‌شود، سخن از تجدید عهد با قبرستان‌ها شاید یکی از حلقه‌های گمشده بازیافتن آرامش در جهان جدید باشد.

مردگان شهر زنده!
09:58 - 5 شهریور 1402
نگاهی به جایگاه گورستان‌ها در دیروز و امروز شهر:

مردگان شهر زنده!

یکی از شاخصه‌های مهم و قابل توجه در زندگی آدمی «مرگ» است و در طول تاریخ هر قوم، قبیله، گروه یا بهتر است بگوییم هر ملتی با این پدیده ملموس و غیرقابل تفکیک از زندگی به نحوی متفاوت برخورد کرده‌اند.