آرشیو سرویس قوه قضاییه
آمار پرونده‌های قضایی استان اصفهان نسبت به آمار کشوری بالاتر است
15:11 - پنجشنبه
رئیس دادگستری استان اصفهان:

آمار پرونده‌های قضایی استان اصفهان نسبت به آمار کشوری بالاتر است

رئیس دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه یکی از محورهای مورد پیگیری این نهاد، موضوع اطاله دادرسی است، گفت: آمار پرونده‌های قضائی در استان اصفهان نسبت به آمار کشوری بالاتر است و این افزایش به معنای عدم رعایت تناسب است که برای رفع آن باید فضای اداری بودجه و نیروی انسانی افزایش پیدا کند.

ورود دادستانی تهران به موضوع ناایمن بودن ورزشگاه آزادی
14:07 - شنبه
صالحی خبر داد:

ورود دادستانی تهران به موضوع ناایمن بودن ورزشگاه آزادی

دادستان تهران از ورود قضائی به بحث ناایمن بودن ورزشگاه آزادی و مطالبه از دستگاه‌های مسئول برای انجام اقدامات لازم برای ایمن سازی آن خبر داد.