آرشیو سرویس مامان
مهربان‌ترین آقاجان دنیا
10:33 - دوشنبه

مهربان‌ترین آقاجان دنیا

از صبح باران باریده بود و پسرک از پشت پنجره خدا خدا می‌کرد که باران تمام شود تا مثل هر روز موقع قدم زدن آقاجان او هم برود و کنار آقاجان راه برود.