بایگانی برچسب ماهواره نور 2
NONE
12:16 - 24 اردیبهشت 1401

آمریکا تحت نظر

تصاویرماهواره نور 2 ، مربوط به تحرکات، محل استقرار و نیز ورود و خروج شناور‌های بزرگ نیز به خوبی دراین تصاویر قابل رصد است. بحث تعقیب و رصد کردن حرکت ناو‌های هواپیمابر و یا شناور‌های حاوی نیرو‌های تفنگدار آمریکایی همواره یکی از موضوعات مهم برای نیرو‌های مسلح کشورمان در مناطق جنوبی کشور بوده و این […]