آرشیو سرویس مجسمه سازی
سمپوزیم بین‌المللی مجسمه‌سازی اصفهان
13:10 - یکشنبه

سمپوزیم بین‌المللی مجسمه‌سازی اصفهان

بیش از ۷۰ طرح از ۳۷ هنرمند داخلی و خارجی به این سمپوزیم ارسال شده که در کمیته تخصصی سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان داوری و در نهایت ۱۴ طرح انتخاب و نهایی شدند. طرح‌های برگزیده توسط ۱۱ هنرمند برجسته کشوری و سه هنرمند خارجی از کشورهای روسیه، ترکیه و ارمنستان و در بازه زمانی ۲۴ بهمن الی ۷ اسفند در حال ساخت هستند.

حیات ریسباف در گرو تغییر کاربری آن به موزه
11:43 - پنجشنبه

حیات ریسباف در گرو تغییر کاربری آن به موزه

مرتضی نعمت‌اللهی از شناخـته‌شده‌ترین استادان مجسمه‌ساز اصفهان است؛ هنرمندی که سهم چشمگیری در خلق و ارائه مجسمه‌های شهری دارد. نعمت‌اللهی، زاده اصفهان است.