آرشیو سرویس مدرسه فوتبال
ستون‌های لرزان فوتبال پایه
10:08 - پنجشنبه
استعدادهایی که اسیر دوگانه پول و پارتی شده‌اند:

ستون‌های لرزان فوتبال پایه

اولین ماه از فصل تابستان به نیمه خودش رسید و این روزها تب حضور کودکان و نوجوانان در مدارس آموزشی فوتبال به‌شدت داغ شده است.