آرشیو سرویس مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان
تحقق شفافیت در شورای اسلامی شهر اصفهان
03:23 - یکشنبه
رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان:

تحقق شفافیت در شورای اسلامی شهر اصفهان

«بیش از ۸۵درصد از طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری محقق شده است و دلیل اجرا نشدن سایر موارد، مشکلات زیرساختی و نبود اطلاعات است که با تأکید دوباره در ماه‌های اخیر، تحقق صددرصدی آن در دستور کار است.»