آرشیو سرویس مقاومت زنان
«دایکه کان ایستاده اند» منتشر شد
17:04 - جمعه
دایکه کان ایستاده اند:

«دایکه کان ایستاده اند» منتشر شد

کتاب «دایکه کان ایستاده اند؛ تاریخ شفاهی مقاومت زنان، دفاع مقدس و پشتیبانی جبهه ها» نوشته زهره یزدان پناه قره تپه به تازگی توسط انتشارات راه یار منتشر و روانه بازار نشر شده است.