آرشیو سرویس مهرورزی
اقناع و مهرورزی، ‌کلید دعوت به معروف‌ها
11:14 - یکشنبه
عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآن و حدیث:

اقناع و مهرورزی، ‌کلید دعوت به معروف‌ها

به جهت دستیابی به شیوه صحیح امر به معروف و نهی از منکر، مطالعه شیوه رفتار و تعامل پیامبران به‌عنوان برجسته‌ترین افراد در ایجاد ساختارهای مطلوب فرهنگی امری ضروری است.