بایگانی برچسب نامزد انتخاباتی
انتخاباتی  رقابتی با  تقویت فضای گفتمانی
09:44 - 6 خرداد 1403
نامزدها احساس امید را در مردم زنده کنند

انتخاباتی رقابتی با تقویت فضای گفتمانی

با آغاز ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری از دهم خرداد، کشور به فاصله چند ماه از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند، بار دیگر رسما وارد فضای انتخاباتی دیگر و البته زودهنگام می‌شود.

NONE
09:01 - 2 تیر 1400

تحلیلی بر انتخابات شورای ششم اصفهان

دین اسلام، شورا را به‌عنوان نمودی از عقلانیت سیاسی در پذیرش حق مشارکت مردم در اداره امور جامعه و تمرکززدایی از قدرت و توزیع هرچه بیشتر آن در میان افراد یک جامعه پیشنهاد داده است. چنانچه شوراها به‌صورت مستقل از حاکمیت شکل بگیرند، قادر خواهند بود از یک‌سو، سلیقه‌های مختلف فکری، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، صنفی و محلی را که مستقیما در ساختار قدرت نیستند، با مشکلات اجرایی جامعه آشنا کنند و در تعدیل دوگانه آرمان‌گرایی‌واقع‌گرایی مثمرثمر واقع شوند و از سوی دیگر، بستر اجتماعی‌شدن مردم در فرایند شهروندسازی را تحقق ببخشند.  در این نوشتار به بررسی نتایج آرای انتخابات ششمین دوره شورای شهر اصفهان پرداخته‌شده است. شاید بر اساس این تحلیل بتوان در راستای شناسایی نقاط ضعف این نهاد مؤثر گام برداشت.