بایگانی برچسب نشست علنی مجلس
مُهری بر پایان خشونت علیه زنان؟
03:33 - 21 فروردین 1402
لایحه ارتقای امنیت زنان تصویب شد:

مُهری بر پایان خشونت علیه زنان؟

لایحه «ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار»، بالاخره روز گذشته در نشست علنی مجلس و پس از یک دهه به تصویب مجلسی‌ها رسید.