بایگانی برچسب نقالی و اصفهان‌خوانی
گسترش فرهنگ ایرانی ‌اسلامی در مکتب نقالی
01:12 - 27 فروردین 1402
گفت‌وگوی با امید زمانی علویجه:

گسترش فرهنگ ایرانی ‌اسلامی در مکتب نقالی

امید زمانی علویجه، مدیریت و پژوهش، کانون نقالی اصفهان و گستره ملی نقالی ایران را بر عهده دارد. به مناسبت اجرای برنامه «نقالی و اصفهان‌خوانی» در عمارت سعدی در ایام نوروز با او درباره نقالی گفت‌وگویی کردیم که در ادامه می‌خوانید.