بایگانی برچسب نماد یار مهربان
NONE
16:32 - 8 تیر 1400

نصب نماد «یار مهربان»

نماد «یار مهربان» در چهارراه وکلا اصفهان در جهت توسعه فرهنگ کتابخوانی به همت منطقه 6 شهرداری اصفهان طراحی و اجرا شده است.