آرشیو سرویس نهادها
روغن ریخته نذر امامزاده جعلی
12:28 - دوشنبه

روغن ریخته نذر امامزاده جعلی

نهادهای سیاست‌گذار در این سال‌ها سیاستی نورزیدند که سینما را نجات دهند یا اگر ورزیدند، فایده‌ای نکرده. از مدیریت‌های موقت و کوتاه‌مدت چیزی بیش از این هم نمی‌شود انتظار داشت.