آرشیو سرویس نیروی انسانی
لزوم مشارکت شهروندان در مدیریت شهری
12:44 - دوشنبه

لزوم مشارکت شهروندان در مدیریت شهری

نیروی انسانی بدون تردید مهم‌ترین سرمایه هرجامعه‌ای است که باید برای بهره‌برداری از توانایی آن‌ها بتوان علاوه بر نیازهای مادی،‌ نیازهای روحی‌روانی‌شان را نیز به درستی تأمین کرد.

کمبود نیروی انسانی مهمترین مشکل صنعت اردستان است
13:28 - پنجشنبه

کمبود نیروی انسانی مهمترین مشکل صنعت اردستان است

مهمترین مشکل فعلی صنعت اردستان، کمبود نیروی انسانی است.

رهاوردهای عدلیه برای اصفهان
00:52 - سه شنبه
در سفر قوه قضائیه به اصفهان تصویب شد:

رهاوردهای عدلیه برای اصفهان

صبح روز گذشته (دوشنبه ۱۴ اسفند) رئیس قوه قضائیه در هجدهمین سفر استانی در صدر هیئت عالی قضایی وارد اصفهان شد. در ادامه، گزارش کامل این سفر یک‌روزه رئیس قوه قضائیه به اصفهان را می‌خوانید.