بایگانی برچسب هدایای تبلیغی
NONE
16:10 - 20 مهر 1399

شاد کن، شاد زی

یکی از رسومی که از دیرباز بین انسان‌ها رواج داشته است، هدیه دادن است. هدیه می‌تواند هر چیزی باشد که سبب شادی و خشنودی دیگری شود. هدیه یا پیشکش در لغت به معنی چیزی است که به صورت رایگان به فردی اهدا می‌شود و نشانه لطف و محبت هدیه‌دهنده است. البته هدیه دادن می‌تواند با نیت‌های متفاوتی انجام  شود، مردم برای نشان دادن عشق و علاقه خود به یکدیگر هدایا اهدا می‌کنند. در گذشته حاکمان برای ایجاد محبوبیت و حس وفاداری مردم نسبت به خود از هر گونه هزینه‌ای دریغ نمی‌کردند و گاهی چنان افراطی به اینکار می‌پرداختند که حتی برای این کار مراسم باشکوه و مناسک به خصوص تدارک می‌دیدند، حکمرانان برای ایجاد روابط دوستی با دیگر ممالک به حاکمان دیگر هدایای نفیس و گران قیمت هدیه می‌دادند تا از این طریق حسن نیت خود را نشان داده برای خود متحدان قدرتمندی پیدا کند.