آرشیو سرویس وزن
حال خوب با وزن مناسب
10:16 - شنبه

حال خوب با وزن مناسب

«حال خوب با وزن مناسب» شعار امسال بسیج ملی تغذیه نام‌گذاری شده است که بر اساس آن، دستگاه‌های اجرایی مربوط موظف شده‌اند در راستای آن فعالیت‌هایی انجام دهند؛ از این رو بر آن شدیم تا نظر زهرا قیدرلویی، کارشناس مسئول واحد تغذیه مرکز بهداشت شماره یک اصفهان را در این زمینه جویا شویم و آن را منعکس کنیم.