آرشیو سرویس وزیر امور اقتصادی
افزایش صادرات نفت ایران با وجود ادامه تحریم‌ها
12:10 - یکشنبه
وزیر اقتصاد خبر داد:

افزایش صادرات نفت ایران با وجود ادامه تحریم‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: صادرات نفت ایران در شرایط فعلی نسبت به سه سال گذشته افزایش داشته و در کنار آن، عرضه داخلی نفت نیز در دستور کار قرار گرفته است.