آرشیو سرویس پایانه‌
پایانه‌های مسافربری شهرداری اصفهان، آماده استقبال از مسافران نوروزی
19:12 - جمعه

پایانه‌های مسافربری شهرداری اصفهان، آماده استقبال از مسافران نوروزی

ابوالفضل توکلی مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری اصفهان گفت: تعداد مسافران ورودی و خروجی پایانه های شهرداری اصفهان طی سفرهای نوروزی ١۴٠٢ تا پایان سوم فروردین ١٧٢ هزار و ١۶۴ مسافر ثبت شده است