آرشیو سرویس پروژه های عمرانی
تکمیل پروژه های عمرانی در سال 1402 اولویت شهرداری مبارکه
16:26 - جمعه

تکمیل پروژه های عمرانی در سال 1402 اولویت شهرداری مبارکه

شهردار مبارکه در حاشیه بازدید از پروژهای عمرانی شهرداری در سال جدید گفت: یکی از دغدغه های مجموعه مدیریت شهری مبارکه تکمیل پروژه های عمرانی و بهره برداری از آنها می باشد که تکمیل رینگ شرقی شهر یکی از اولویت های شهرداری مبارکه در این دوره است.

فهرست بهای واحد پایه ۲۹ رشته فنی در سال ۱۴۰۲ منتشر شد
19:37 - چهارشنبه
بهای واحد پایه:

فهرست بهای واحد پایه ۲۹ رشته فنی در سال ۱۴۰۲ منتشر شد

فهرست بهای واحد پایه ۲۹ رشته فنی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های مهندسی مشاور و پیمانکاران در سال ۱۴۰۲ منتشر شد.