بایگانی برچسب پنجشنبه‌های فناور
نیازهای عمرانی شهر را با همفکری دانش‌بنیان‌ها رفع می‌کنیم
15:43 - 4 خرداد 1402
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان:

نیازهای عمرانی شهر را با همفکری دانش‌بنیان‌ها رفع می‌کنیم

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: درصدد هستیم با همفکری و مشورت شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب برنامه پنجشنبه‌های فناور چالش‌های حوزه عمران را رفع کنیم.