آرشیو سرویس کاشت گیاهان بومی
رویداد «گل‌کاری در شهر» برای سال جدید
12:20 - دوشنبه

رویداد «گل‌کاری در شهر» برای سال جدید

مجید عرفان‌منش در برنامه رادیویی صدای شهر اظهار کرد: در حال حاضر سرانه فضای سبز شهر اصفهان ۲۹ مترمربع است که در سطح کشور رتبه بالایی داریم؛ اما این سرانه ازنظر تخصصی و تکنولوژیکی شاخص مؤثری نیست و با استانداردها فاصله داریم.