بایگانی برچسب کتاب دیپلماسی فرش
NONE
16:54 - 28 اردیبهشت 1399

فرش تبریز، هنر ایرانی

فرش ایران از گذشته‌های دور تا امروز دارای مکاتب مختلفی همچون مکتب اصفهان، آذربایجان، تبریز، کرمان و… است که هرکدام صاحب نامی برجسته در این حوزه هستند. هرکدام از این مکاتب ضمن اشتراکات، افتراقاتی نیز باهم دارند که از دیگری متمایزشان می‌کند. وجوه تمایز مکتب فرش آذربایجان و به‌طورکلی آنچه امروز در کمین فرش ایران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین صنایع‌دستی کشورمان نشسته، به‌زعم یک پژوهشگر و تولیدکننده فرش، اشتباه گرفتن مفهوم خلاقیت با تخریب است. سعید رونقیان برایتان توضیح می‌دهد که چرا امروز باید بر سر تمامی اصول و قواعد بافت فرش که میراث گذشتگان است، پایدار بمانیم.«مکتب فرش آذربایجان» عنوان گفت‌وگوی زنده حامد چمن‌رخ، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دست‌باف ایران، با سعید رونقیان، پژوهشگر و تولیدکننده فرش دست‌باف، در صفحه اینستاگرامی «امید برای فردای برتر» بود که 25 اردیبهشت انجام شد.