آرشیو سرویس کتیبه
مسجد جامع اصفهان گنجینه کتیبه‌ها
11:38 - چهارشنبه

مسجد جامع اصفهان گنجینه کتیبه‌ها

دانش کتیبه‌شناسی از جمله علومی است که در حوزه باستان شناسی قرار می‌گیرد و به نوشته‌ای اطلاق می‌شود که بر روی سنگ در حاشیه سردر ساختمان یا گوشه‌های پارچه‌های خاص سفره و بیرق یا بر صفحه‌های کتاب نگارش می‌یابد.

تنها کتیبه خط میرعماد در اصفهان
15:10 - چهارشنبه

تنها کتیبه خط میرعماد در اصفهان

کتیبه گچ‌بری‌شده به خط میرعماد، تنها اثر کتیبه‌ای از این هنرمند خوش‌نویس عصر صفوی است که در تکیه میرفندرسکی تخت‌فولاد اصفهان برای ما به یادگار مانده است.