آرشیو سرویس گروه سرود
سرود؛ تأثیرگذار مثل هوای بهاری
13:55 - شنبه

سرود؛ تأثیرگذار مثل هوای بهاری

رهبر معظم انقلاب سرود را یکی از ابزارهای مهم فرهنگ‌سازی برای همه سطوح جامعه می‌دانند. به تعبیر ایشان، سرود مثل هوای بهاری در میان مردم نفوذ می‌کند؛ اما از سوی دیگر، تولیدات این عرصه را همچنان کم‌رنگ دانسته و دغدغه تولیدات بیشتر و تأثیرگذارتر را دارند.