تاریخ انتشار: 19:29 - پنجشنبه 1402/03/4

برترین ورزشکار سال ۱۴۰۱ اصفهان

مخاطبین اصفهان‌زیبا حامد حق‌شناس را به عنوان برترین ورزشکار سال ۱۴۰۱ اصفهان انتخاب کردند.

تاریخ انتشار: 19:29 - پنجشنبه 1402/03/4