تاریخ انتشار: 18:54 - پنجشنبه 1402/04/1

کوچ مستاجران به شهرک های اطراف اصفهان

این روزها درصد زیادی از مستأجران اصفهانی راهی مناطقی همچون شهرک سیمرغ، شهرک ولیعصر، شهرک کوثر، شهرک امام حسین(ع)، بهارستان، مجلسی و مناطقی ازاین‌دست شده‌اند.

تاریخ انتشار: 18:54 - پنجشنبه 1402/04/1