تاریخ انتشار: 19:23 - سه شنبه 1402/04/13

بازگشت حجاج «اصفهانی» به کشور

اولین گروه از حجاج اصفهانی پس از انجام فریضه حج امروز با پرواز مستقیم از سرزمین وحی وارد فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی شدند.

تاریخ انتشار: 19:23 - سه شنبه 1402/04/13