تاریخ انتشار: 19:21 - دوشنبه 1402/05/30

قاب پایانی یک رفاقت پلیسی

پیکرهای امیر حسین زاده احمدی و محمد احسان شفیعی، دو پلیسی که رفاقت خود را با شهادت به پایان بردند، امروز در اصفهان تشییع شد.

تاریخ انتشار: 19:21 - دوشنبه 1402/05/30