تاریخ انتشار: 17:16 - جمعه 1402/07/28

مسافران اصفهانی پاراآسیایی

ورزشکاران اصفهانی در 7 رشته معلولان و کم بینایان و نابینایان در این رویداد شرکت می‌کنند.

تاریخ انتشار: 17:16 - جمعه 1402/07/28