تاریخ انتشار: 17:47 - چهارشنبه 1402/08/3

بچه‌کُشی

ناصر خاکزاد توی متری شش‌ونیم دوازده کیلو شیشه رو‌ گردن گرفت، بچه‌کشی رو‌ زیر بار نرفت و‌ ننگش رو به جون نخرید… لعنت خدا بر آل صهیون…

|قاصدک| شماره بیست و دوم

تاریخ انتشار: 17:47 - چهارشنبه 1402/08/3