تاریخ انتشار: 14:31 - سه شنبه 1401/11/4

شهیدستان ایران

گزارشی از پرشهیدترین دبیرستان استان اصفهان، دبیرستان شهید محمدمنتظری؛ جایی در مرکز شهر نجف‌آباد
از این دبیرستان ۲۳۴ شهید در هشت سال دفاع مقدس به شهادت رسیدند.

تاریخ انتشار: 14:31 - سه شنبه 1401/11/4