تاریخ انتشار: 16:48 - دوشنبه 1402/08/22

زاینده رود دوباره زنده شد

خروجی سد زاینده رود از ساعت 17 روز بیستم آبان ماه افزایش یافت و امروز دوشنبه بیست دوم آبان ماه آب به پل های تاریخی شهر اصفهان رسید .

تاریخ انتشار: 16:48 - دوشنبه 1402/08/22