تاریخ انتشار: 17:22 - یکشنبه 1402/09/12

نشست خبری دیدار تیم های سپاهان و الاتحاد عربستان

نشست خبری پیش از دیدار تیم های سپاهان و الاتحاد عربستان در عربستان برگزار شد .

تاریخ انتشار: 17:22 - یکشنبه 1402/09/12