تاریخ انتشار: 21:30 - دوشنبه 1402/09/13

زخم‌های زیبایی!

براساس اعلام انجمن بین‌المللی جراحی زیبایی پلاستیک، ایران تا همین سال گذشته در عمل جراحی بینی، رتبه اول را داشت؛ ولی در بررسی مجموعه جراحی‌های زیبایی، در حال حاضر، ایران رتبه بیستم را دارد.

تاریخ انتشار: 21:30 - دوشنبه 1402/09/13