تاریخ انتشار: 14:07 - شنبه 1402/09/18

مهدکودکی در دل دانشگاه!

موقعیت مکانی: دروازه‌شیراز، خیابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان
راوی: محبوبه فنایی؛ مسئول مهدکودک دانشگاه اصفهان که برای نگهداری از فرزندان زنانی که در پشت جبهه فعالیت می‌کردند، تاسیس شد

تاریخ انتشار: 14:07 - شنبه 1402/09/18