تاریخ انتشار: 14:13 - شنبه 1402/09/18

نقطه‌ای برای کادرسازی جنگ!

موقعیت مکانی: خیابان عباس آباد
راوی: دکتر رسول معتمدی؛ مربی آموزش اعتقادی در بسیج مدارس اصفهان

تاریخ انتشار: 14:13 - شنبه 1402/09/18