تاریخ انتشار: 14:16 - شنبه 1402/09/18

غوغای وداع در سردخانه کهندژ!

موقعیت مکانی: خیابان کهندژ
راوی: حسینعلی پاکدل نیا؛ رزمنده و از اعضای ستاد برگزاری مراسم شهدا

تاریخ انتشار: 14:16 - شنبه 1402/09/18