تاریخ انتشار: 18:47 - شنبه 1402/10/16

تسلیت پدر روحانی در اصفهان به مردم کرمان

پدر روحانی ارامنه اصفهان و جنوب ایران در مراسم امروز کلیسای بیت اللحم، واقعه تروریستی کرمان و شهادت مردم غزه را تسلیت گفت. خاچاطور زرگریان در حاشیه این مراسم در گفتگویی با اصفهان زیبا عملیات تروریستی کرمان را محکوم کرد.

تاریخ انتشار: 18:47 - شنبه 1402/10/16