تاریخ انتشار: 21:41 - یکشنبه 1402/10/17

مراسم عشای ربانی در اصفهان

آیین مذهبی میلاد و غسل تعمید حضرت مسیح(ع) روز گذشته در کلیسای «بیت اللحم» اصفهان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 21:41 - یکشنبه 1402/10/17