تاریخ انتشار: 12:01 - شنبه 1402/12/12

انتخابات در روستای هیران اصفهان

فرآیند اخذ رای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روستای هیران اصفهان با پرواز هلیکوپتر و اراسل صندوق سیار به این منطقه برگزار شد.

تاریخ انتشار: 12:01 - شنبه 1402/12/12