تاریخ انتشار: 15:34 - شنبه 1402/12/19

نخستین رویداد نقاشی‌خط

با نزدیک شدن به فصل بهار، شهر اصفهان درحال آماده سازی برای نوروز است و نخستین رویداد نقاشی‌خط در طول چهار روز از شانزدهم تا نوزدهم اسفند سال جاری در محور چهارباغ در حال برگزاری است.

تاریخ انتشار: 15:34 - شنبه 1402/12/19