تاریخ انتشار: 16:00 - پنجشنبه 1402/12/24

آئین آغاز فعالیت ستاد خدمات سفر شهر اصفهان

آئین آغاز فعالیت ستاد خدمات سفر شهر اصفهان با حضور مدیران شهری و عوامل اجرایی ستاد نوروزی در کنار پل خواجو برگزار شد .

تاریخ انتشار: 16:00 - پنجشنبه 1402/12/24