تاریخ انتشار: 13:10 - یکشنبه 1401/12/7

سمپوزیم بین‌المللی مجسمه‌سازی اصفهان

بیش از ۷۰ طرح از ۳۷ هنرمند داخلی و خارجی به این سمپوزیم ارسال شده که در کمیته تخصصی سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان داوری و در نهایت ۱۴ طرح انتخاب و نهایی شدند. طرح‌های برگزیده توسط ۱۱ هنرمند برجسته کشوری و سه هنرمند خارجی از کشورهای روسیه، ترکیه و ارمنستان و در بازه زمانی ۲۴ بهمن الی ۷ اسفند در حال ساخت هستند.

تاریخ انتشار: 13:10 - یکشنبه 1401/12/7