تاریخ انتشار: 16:38 - یکشنبه 1403/01/5

مسافران نوروزی در حاشیه زاینده رود

همزمان با افزایش خروجی سد زاینده‌رود و جاری شدن رودخانه در شهر اصفهان، مردم اصفهان و مهمانان نوروزی به استقبال زاینده رود رفتند.

تاریخ انتشار: 16:38 - یکشنبه 1403/01/5