تاریخ انتشار: 19:26 - چهارشنبه 1403/01/15

جزخوانی قرآن کریم در چهارباغ اصفهان

همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان مراسم جز خوانی قرآن کریم هر روز درگذر فرهنگی چهارباغ از ساعت 16:00 الی 17:00 برگزار میشود

تاریخ انتشار: 19:26 - چهارشنبه 1403/01/15