تاریخ انتشار: 12:32 - جمعه 1403/01/17

راهپیمایی روز جهانی قدس در میدان امام خمینی (ره)

راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور پرشکوه مردم شهید پرور و روزه دار اصفهان برگزار شد .

تاریخ انتشار: 12:32 - جمعه 1403/01/17