تاریخ انتشار: 20:55 - دوشنبه 1403/02/3

فرش دستباف در کما

«فرش» درمانی در میزگرد اصفهان‌زیبا
با حضور سعید عصاچی رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف و علی شهبازی مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی فرش دستباف روستایی استان اصفهان

تاریخ انتشار: 20:55 - دوشنبه 1403/02/3