تاریخ انتشار: 17:03 - دوشنبه 1403/02/10

بازدید شهردار اصفهان از روزنامه اصفهان زیبا

دکتر علی قاسم زاده شهردار اصفهان، سید علی معرک نژاد، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان و ابوالفضل قربانی، رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن بازدید از روزنامه اصفهان زیبا پاسخگوی نظرات و مشکلات خبرنگاران این رسانه شدند.

تاریخ انتشار: 17:03 - دوشنبه 1403/02/10